ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - ГР. ШУМЕН

НАЧАЛО
ЗА НАС
НОВИНИ
УЧЕНИЦИ
ПРИЕМ
УТВ ПРИ ПГИ
КОНТАКТИ
ДЗИ ЗДИППК НВО ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ За Учители За Родители и ученици УЧЕБНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ Достъп до информация Карта на сайта

Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022  г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2022/2023 година.

Заповед № РД09-4060/ 30.08.2022 г. за определяне на график за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията и специалността за учебната 2022/2023 година

График за дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ЗДИППК за учебната 2022/2023 в ПГИ-Шумен.

Национални изпитни програми по професии и специалности:

Финансист, Банково дело (код 3430101 ) – утвърдена със Заповед № РД09 – 2391/23.09.2021 г.

Оперативен счетоводител, Оперативно счетоводство (код 3440301) – утвърдена със Заповед № РД09 – 4288/09.11.2021 г.

Икономист, Икономика и мениджмънт (код 3451204) – утвърдена със Заповед № РД09 – 4316/11.11.2021 г.

Организатор интернет приложения, Електронна търговия (код 4820401) – утвърдена със Заповед № РД09 – 4315/11.11.2021 г.

Финансист. Застрахователно и осигурително дело (код 3430102) – утвърдена със Заповед № РД09 – 4286/09.11.2021 г.


Полезни връзки

Връзка към МОН Връзка към официалния сайт на РУО град Шумен