ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - ГР. ШУМЕН

НАЧАЛО
ЗА НАС
НОВИНИ
УЧЕНИЦИ
ПРИЕМ
УТВ ПРИ ПГИ
КОНТАКТИ
ДЗИ ДКИ НВО ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ За Учители За Родители и ученици УЧЕБНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

ГРАФИК на дейностите по организация, провеждане и оценяване на държавен изпит по теория и практика на професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация през учебната 2020/2021 година

Срок за подаване на заявления за полагане на държавни изпити до 17.03.2021 година

На 02.06.2021 г. от 8:00 часа за XII А, XII В (ЕТ) , XII В (ОС) и XII Г класове ще се проведе държавен изпит по практика на професията и специалността

На 03.06.2021 г. от 08:00 часа за XII Б, XII Д и XII Е класове ще се проведе държавен изпит по практика на професията и специалността

На 04.06.2021 г. от 9:00 часа ще се проведе държавен изпит по теория на професията и специалността. Учениците заемат местата си в залите 30 минути преди началото на изпита.

Срок за оповестяване на резултатите:

5 работни дни след провеждане на изпита.

Национални изпитни програми по професии и специалности:

Финансист, Банково дело

Оперативен счетоводител, Оперативно счетоводство

Икономист, Икономика и мениджмънт

Организатор интернет приложения, Електронна търговия

Финансист. Застрахователно и осигурително дело

Полезни връзки

Връзка към МОН Връзка към официалния сайт на РУО град Шумен