ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - ГР. ШУМЕН

НАЧАЛО
ЗА НАС
НОВИНИ
УЧЕНИЦИ
ПРИЕМ
УТВ ПРИ ПГИ
КОНТАКТИ
ДЗИ ЗДИППК НВО ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ За Учители За Родители и ученици УЧЕБНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ STEM Достъп до информация Карта на сайта

График за изпити на учениците от самостоятелна форма на обучение, сесия юли 2022 г.

Графици за изпитите на учениците от самостоятелна форма на обучение, сесия юли 2022 г.

График на изпитите за IX клас, самостоятелна форма на обучение, специалност “Електронна търговия

ДатаПредметНачален часСтая
04.07.2022 г. (понеделник)Английски език ЗУЧ9:0018
05.07.2022 г. (вторник)Физика и астрономия ЗУЧ9:0018
06.07.2022 г. (сряда)Физическо възпитание и спорт ЗУЧ9:0018
07.07.2022 г. (четвъртък)Обща теория на счетоводната отчетност ИУЧ РПП9:0018
08.07.2022 г. (петък)Обща теория на счетоводната отчетност ИУЧ учебна практика9:0016

Срок и място за оповестяване на оценките – 4 работни дни след изпита в канцеларията на ПГИ – Шумен.


График на изпитите за XI клас, самостоятелна форма на обучение, специалност “Оперативно счетоводство

ДатаПредметНачален часСтая
04.07.2022 г. (понеделник)Гражданско образование – ЗУЧ9:0018
05.07.2022 г. (вторник)Статистика – ИУЧ-РПП9:0018
06.07.2022 г. (сряда)Право – ИУЧ – ОтПП9:0018
07.07.2022 г. (четвъртък)Счетоводство на предприятието – ИУЧ- СПП9:0018
08.07.2022 г. (петък)Счетоводство на предприятието – учебна практика – ИУЧ- СПП9:0016
11.07.2022 г. (понеделник)Работа в учебно предприятие – учебна практика – ИУЧ-СПП9:0016
12.07.2022 г. (вторник)Компютърна обработка на финансово счетоводна информация – учебна практика – ИУЧ-СПП9:0016
13.07.2022 г. (сряда)Производствена практика – ИУЧ – СПП9:0016

Срок и място за оповестяване на оценките – 4 работни дни след изпита в канцеларията на ПГИ – Шумен.


График на изпитите за XI клас, самостоятелна форма на обучение, специалност “Електронна търговия

ДатаПредметНачален часСтая
04.07.2022 г. (понеделник)Програмиране9:0018
05.07.2022 г. (вторник)Счетоводство на предприятието – учебна практика9:0018
06.07.2022 г. (сряда)Интернет и уеб технологии9:0018
07.07.2022 г. (четвъртък)Интернет и уеб технологии – учебна практика9:0016
08.07.2022 г. (петък)Електронна търговия9:0018
11.07.2022 г. (понеделник)Бази от данни – учебна практика9:0016
12.07.2022 г. (вторник)Право – РПП9:0018
13.07.2022 г. (сряда)Организация и техника на търговските плащания9:0018
14.07.2022 г. (четвъртък)Финанси – РПП9:0018

Срок и място за оповестяване на оценките – 4 работни дни след изпита в канцеларията на ПГИ – Шумен.


График на изпитите за XII клас, самостоятелна форма на обучение, специалност “Банково дело

ДатаПредметНачален часСтая
04.07.2022 г. (понеделник)Гражданско образование – ЗУЧ9:0018
05.07.2022 г. (вторник)Статистика – ИУЧ9:0018
06.07.2022 г. (сряда)Финанси – ИУЧ9:0018
07.07.2022 г. (четвъртък)Италиански език – ЗУЧ9:0018
08.07.2022 г. (петък)Финанси – учебна практика – ИУЧ9:0016
11.07.2022 г. (понеделник)Статистика – учебна практика – ИУЧ9:0016
12.07.2022 г. (вторник)Банково дело – учебна практика – ИУЧ9:0016
13.07.2022 г. (сряда)Банково дело – ИУЧ9:0018
14.07.2022 г. (четвъртък)Банково дело – ИУЧ – РПП9:0018

Срок и място за оповестяване на оценките – 4 работни дни след изпита в канцеларията на ПГИ – Шумен.Още новини

виж всички >>
Полезни връзки