ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - ГР. ШУМЕН

НАЧАЛО
ЗА НАС
НОВИНИ
УЧЕНИЦИ
ПРИЕМ
УТВ ПРИ ПГИ
КОНТАКТИ
ДЗИ ЗДИППК НВО ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ За Учители За Родители и ученици УЧЕБНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ STEM Достъп до информация Карта на сайта

Открит STEM урок с XII А клас

На 1 декември 2022 г. в Мултимедиен кабинет на ПГИ – Шумен се състоя представянето на разработките на екипите от XII А клас, по STEM урок на тема “Как да си изчислим нетното възнаграждение”.

Целите на STEM урока бяха, учениците да се запознаят с различията между трудови и извънтрудови правоотношения. Формиране на брутното възнаграждение, видовете осигуровки и удръжки при тези отношения и формиране на чистото възнаграждение и при трудови и при извънтрудови правоотношения.

Проблемът “Как се изчислява дохода на физическо лице по Трудов и по Граждански Договор?” беше предварително поставен пред учениците. Последните се разделиха на три отбора. Първият отбор разглеждаше формирането на възнагражденията по трудови договори. Вторият отбор разглеждаше формирането на възнагражденията по извънтрудови правоотношения. Третият отбор бе на одиторите.

След като учениците самостоятелно проучиха икономическата и нормативната литература, под ръководството на учителя Натали Велева, те създадоха продукта от дейността си.

На 1 декември 2022 г. учениците презентираха работите си:

  • първият отбор показа калкулатор за нетно възнаграждение по Трудов договор.
  • вторият отбор демонстрира калкулатор за нетно възнаграждение по Граждански договор
  • третият отбор, който следеше работата на другите два отбора, изложи презентация с различията между възнагражденията по Трудов и Граждански договор и дължимите осигуровки според Кодекса на труда и Кодекса за социалното осигуряване.

При така проведеното занятие се направи трансдисциплинарна връзка между дисциплините “Счетоводство”, “Социално осигуряване” и “Информационни технологии”.


Още новини

виж всички >>
Полезни връзки