ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - ГР. ШУМЕН

НАЧАЛО
ЗА НАС
НОВИНИ
УЧЕНИЦИ
ПРИЕМ
УТВ ПРИ ПГИ
КОНТАКТИ
ДЗИ ЗДИППК НВО ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ За Учители За Родители и ученици УЧЕБНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ STEM Достъп до информация Карта на сайта

Свободни места към 08.07.2021 г.

ОБЯВА
за свободни места по класове и специалности за учебна 2021/2022 година
на основание чл. 104 от Наредба №10 от 01.09.2016 година за организацията на
дейностите в училищното образование към 08.07.2021 година

Специалност8 клас9 клас
Икономика и мениджмънт11
Банково дело
Оперативно счетоводство1
Електронна търговия3

При различие между училищните учебни планове учениците полагат приравнителни изпити при условия и ред, определени от ПГ по икономика.
Преместването на учениците се извършва по реда на Наредба 10 от 01.09.2016 година за организацията на дейностите в училищното образование.


Още новини

виж всички >>
Полезни връзки