ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - ГР. ШУМЕН

НАЧАЛО
ЗА НАС
НОВИНИ
УЧЕНИЦИ
ПРИЕМ
УТВ ПРИ ПГИ
КОНТАКТИ
ДЗИ ЗДИППК НВО ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ За Учители За Родители и ученици УЧЕБНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ STEM Достъп до информация Карта на сайта

Учениците от ПГ по икономика – гр. Шумен и майсторският клас на ЦЕРН

През 2021 г. българските ученици отново се включиха в международен майсторски клас на ЦЕРН. Събитието се организира съвместно с водещи научни институции в страната – Физическия факултет на Софийския университет, Народна астрономическа обсерватория и планетариум “Николай Коперник” и др. Това са дни за научни изследвания на младежи на възраст от 15 до 19 години. Те виждат какво и как изследват физиците на елементарните частици, като извършват измервания по истински експериментални данни от CMS – един от детекторите, разположени край Големия адронен колайдер в CERN, Женева.Професионална гимназия по икономика бе представена от Виктория Сланева, Станислав Сланев, Анъл Исмаилов от 8 клас, Симона Колева, Берна Юрестем, Тансел Али, Алпер Якуб и Иляз Иляз от 10 клас. Участието им бе организирано от клуба по „Приложна астрономия и физика“. Със специализирания софтуер СИМА / CMS Instrument for Masterclass Analysis / те класифицираха събития, които са автентични данни от взаимодействия на елементарни частици. Младите хора се докоснаха до науката и технологиите на 21 век. Една бъдеща възможност и предизвикателство за тях са летните студентски стажове в Европейската лаборатория за ядрени изследвания. А защо не и постоянно работно място!


Още новини

виж всички >>
Полезни връзки