ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - ГР. ШУМЕН

НАЧАЛО
ЗА НАС
НОВИНИ
УЧЕНИЦИ
ПРИЕМ
УТВ ПРИ ПГИ
КОНТАКТИ
ДЗИ ЗДИППК НВО ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ За Учители За Родители и ученици УЧЕБНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ STEM Достъп до информация Карта на сайта

Ученически практики – 2

През тази година Професионална гимназия по икономика – Шумен участва в Дейност 1 на Проект BG05M20P001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“, т.е. в подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда.

Учениците проведоха 240 астрономически часа практика в реални фирми при изпълнение на задачи, възложени от обучаваща организация-работодател под ръководството на наставник, съгласно програма, изготвена съвместно с обучаващата организация-работодател.

Целите на практиката са:

  • улесняване прехода от училище към реално работно място;
  • подобряване пригодността за заетост на младите хора, чрез качествена професионална подготовка в реална работна среда;
  • подобряване на взаимодействието на училището с бизнес средите, чрез прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване на системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда;
  • повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Професионална гимназия изказва благодарност на фирмите и наставниците, взели участие в проекта, за указаното съдействие и подкрепа.


Още новини

виж всички >>
Полезни връзки