ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - ГР. ШУМЕН

НАЧАЛО
ЗА НАС
НОВИНИ
УЧЕНИЦИ
ПРИЕМ
УТВ ПРИ ПГИ
КОНТАКТИ
ДЗИ ЗДИППК НВО ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ За Учители За Родители и ученици УЧЕБНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ STEM Достъп до информация Карта на сайта

Уважаеми ученици, Министерство на образованието и науката Ви е създало и предоставя електронни профили.

С електронните си профили можете да:

 • Влезете във Вашата ЕЛЕКТРОННА РАНИЦА (вход в edu.mon.bg)https://edu.mon.bg/, след което горе в дясно избирате червения бутон “Вход”.
 • Прочетете ръководството за електронно обучение в Microsoft 365 – https://edu-old.mon.bg/storage/article/1afece2faf55a954ca785165aae1dbad3294cb5a.pdf
  От този файл можете да научите за:
  • Подготовка за инсталация на Windows 10 Education
  • Свързване на служебен учителски акаунт към Windows 10
  • Инсталиране на Office 365 чрез служебен учителски акаунт
  • Свързване на облачно файлово хранилище OneDrive към Windows 10
  • Свързване на приложенията на Office 365 към служебен учителски акаунт
  • Инсталация и свързване на Teams към служебен учителски акаунт
  • Свързване на Outlook към служебен учителски акаунт
  • Свързване на OneNote for Windows 10 към служебен учителски акаунт
  • Свързване на Calendar към служебен учителски акаунт
  • Свързване на Microsoft Store към служебен учителски акаунт и инсталация на дигитална бяла дъска Microsoft Whiteboard
  • Прекъсване на връзка между служебен лиценз за Office 365 и Windows 10
  • Получаване на безплатен продуктов ключ за Windows 10 чрез ученически акаунт
  • Първоначална активация на служебен мейл (@edu.mon.bg) в системата на Office 365 – стр. 35 и 36
  • Влизане в системата Teams
  • Създаване на екип в Teams
  • Присъединяване на член към екип в Teams
  • Управление на екип в Teams
  • Екипна комуникация в Teams
  • Управление на чат в Teams
  • Управление на събрание в Teams
  • Планиране на събития в Teams
  • Възлагане на домашна работа в Teams
  • Проверка на домашни работи в Teams
  • Създаване на бележник в Teams
  • Работа с файлове в Teams
  • Работа с външни образователни ресурси в Teams
Полезни връзки

Връзка към МОН Връзка към официалния сайт на РУО град Шумен