ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - ГР. ШУМЕН

НАЧАЛО
ЗА НАС
НОВИНИ
УЧЕНИЦИ
ПРИЕМ
УТВ ПРИ ПГИ
КОНТАКТИ
ДЗИ ЗДИППК НВО ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ За Учители За Родители и ученици УЧЕБНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ Достъп до информация Карта на сайта

Специалности, изучавани в ПГИ – Шумен

Икономика и мениджмънт с разширено изучаване на английски език

Банково дело с разширено изучаване на английски език

Оперативно счетоводство с разширено изучаване на английски език

Електронна търговия с разширено изучаване на английски езикЗАПИСВАНЕ на учениците в VIII клас

Записване след ПЪРВИ ЕТАП на класиране (или подаване заявление за участие във втори етап на класиране):От 13 юли 2023 г. до 17 юли 2023 г. (включително)
Записване след ВТОРИ ЕТАП на класиране.От 20 юли 2023 г. до 24 юли 2023 г. (включително)
Записване след ТРЕТИ ЕТАП на класиране.От 01 август 2023 г. до 02 август 2023 г. (включително)
Записване след ЧЕТВЪРТИ ЕТАП на класиране.От 11 август 2023 г. до 14 август 2023 г. (включително)

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМА

От 08:00 часа до 18:00 часа.


ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА


1. Специалност „Икономика и мениджмънт“ (код 3451204), от професионално направление „Администрация и управление“ (код 345) с разширено изучаване на английски език.

 • Разширено изучаване на: английски език
 • Брой паралелки: 1
 • Брой места: 26
 • Степен на квалификация: III
 • Срок на обучение: 5 години
 • Балообразуване: БАЛ = 2*БЕЛНВО + 2*МатНВО + Чужд езиксвидетелство + География и икономикасвидетелство

2. Специалност „Банково дело“ (код 3430101), от професионално направление „Финанси, банково и застрахователно дело“ (код 343) с разширено изучаване на английски език.

 • Разширено изучаване на: английски език
 • Брой паралелки: 1
 • Брой места: 26
 • Степен на квалификация: III
 • Срок на обучение: 5 години
 • Балообразуване: БАЛ = 2*БЕЛНВО + 2*МатНВО + Чужд езиксвидетелство + География и икономикасвидетелство

3. Специалност „Оперативно счетоводство“ (код 3440301), от професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“ (код 344) с разширено изучаване на английски език.

 • Разширено изучаване на: английски език
 • Брой паралелки: 1
 • Брой места: 26
 • Степен на квалификация: III
 • Срок на обучение: 5 години
 • Балообразуване: БАЛ = 2*БЕЛНВО + 2*МатНВО + Чужд езиксвидетелство + География и икономикасвидетелство

4. Специалност „Електронна търговия“ (код 4820401), от професионално направление „Приложна информатика“ (код 482) с разширено изучаване на английски език.

 • Разширено изучаване на: английски език
 • Брой паралелки: 1
 • Брой места: 26
 • Степен на квалификация: III
 • Срок на обучение: 5 години
 • Места STEM: 26
 • Балообразуване: БАЛ := 2*БЕЛНВО + 2*МатНВО + Чужд езиксвидетелство + Информационни технологиисвидетелство

БАЛООБРАЗУВАНЕ

В образуването на бала се включват:

 • удвоената оценка от изпита по български език и литература;
 • удвоената оценка от изпита по математика;
 • оценката по чужд език от Свидетелство за основно образование;
 • оценката по география и икономика от Свидетелство за основно образование за специалности „Икономика и мениджмънт“, „Банково дело“ и „Оперативно счетоводство“;
 • оценката по информационни технологии от Свидетелство за основно образование за специалност „Електронна търговия“.

Балообразуването е показано с формулите по-горе.

Последно е обновена на 03.05.2023 г. в 13:27 ч.

Възможна реализация

СПЕЦИАЛНОСТ

Икономика и мениджмънт

Икономист, финансист, счетоводител, ръководител на човешки ресурси, бизнес аналитик, стартиране на самостоятелен бизнес.

СПЕЦИАЛНОСТ

Оперативно счетоводство

Икономист, оперативен счетоводител, съставител на финансови отчети, касиер в държавни или частни фирми във всички сфери на обществено - икономическия живот - промишлеността, търговията, банковото дело и образованието, данъчната администрация.

СПЕЦИАЛНОСТ

Банково дело

Касиер-счетоводител, служител в търговски банки, финансови отдели на търговски и счетоводни фирми, финансово-брокерски къщи, инвестиционни фондове, материално отговорно лице в банковия сектор.

СПЕЦИАЛНОСТ

Електронна търговия

Специалисти в онлайн търговия, служители по информационно осигуряване и обслужване във фирми и други стопански организации, стартиране на самостоятелен бизнес.

Полезни връзки

Връзка към МОН Връзка към официалния сайт на РУО град Шумен