ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - ГР. ШУМЕН

НАЧАЛО
ЗА НАС
НОВИНИ
УЧЕНИЦИ
ПРИЕМ
УТВ ПРИ ПГИ
КОНТАКТИ
ДЗИ ДКИ НВО ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ За Учители За Родители и ученици УЧЕБНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Специалности, изучавани в ПГИ – Шумен

Икономика и мениджмънт с разширено изучаване на английски език

Банково дело с разширено изучаване на английски език

Оперативно счетоводство с разширено изучаване на английски език

Електронна търговия с разширено изучаване на английски език

Застрахователно и осигурително дело


ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА


1. Специалност „Икономика и мениджмънт“ (код 3451204), от професионално направление „Администрация и управление“ (код 345) с разширено изучаване на английски език.

2. Специалност „Банково дело“ (код 3430101), от професионално направление „Финанси, банково и застрахователно дело“ (код 343) с разширено изучаване на английски език.

3. Специалност „Оперативно счетоводство“ (код 3440301), от професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“ (код 344) с разширено изучаване на английски език.

4. Специалност „Електронна търговия“ (код 4820401), от професионално направление „Приложна информатика“ (код 482) с разширено изучаване на английски език.

Възможна реализация

СПЕЦИАЛНОСТ

Икономика и мениджмънт

Икономист, финансист, счетоводител, ръководител на човешки ресурси, бизнес аналитик, стартиране на самостоятелен бизнес.

СПЕЦИАЛНОСТ

Оперативно счетоводство

Икономист, оперативен счетоводител, съставител на финансови отчети, касиер в държавни или частни фирми във всички сфери на обществено - икономическия живот - промишлеността, търговията, банковото дело и образованието, данъчната администрация.

СПЕЦИАЛНОСТ

Банково дело

Касиер-счетоводител, служител в търговски банки, финансови отдели на търговски и счетоводни фирми, финансово-брокерски къщи, инвестиционни фондове, материално отговорно лице в банковия сектор.

СПЕЦИАЛНОСТ

Електронна търговия

Специалисти в онлайн търговия, служители по информационно осигуряване и обслужване във фирми и други стопански организации, стартиране на самостоятелен бизнес.

СПЕЦИАЛНОСТ

Застрахователно и осигурително дело

Застрахователен агент, Застрахователен брокер, Специалист застрахователна дейност, Застрахователен представител, Застрахователен координатор, Икономист социално осигуряване.

Полезни връзки