ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - ГР. ШУМЕН

НАЧАЛО
ЗА НАС
НОВИНИ
УЧЕНИЦИ
ПРИЕМ
УТВ ПРИ ПГИ
КОНТАКТИ
ДЗИ ЗДИППК НВО ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ За Учители За Родители и ученици УЧЕБНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ STEM Достъп до информация Карта на сайта

Специалности, изучавани в ПГИ – Шумен

Икономика и мениджмънт с разширено изучаване на английски език

Банково дело с разширено изучаване на английски език

Оперативно счетоводство с разширено изучаване на английски език

Електронна търговия с разширено изучаване на английски език

Рекламна графика с разширено изучаване на английски езикПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА


1. Специалност „Икономика и мениджмънт“ (код 3451204), от професионално направление „Администрация и управление“ (код 345) с разширено изучаване на английски език.

 • Разширено изучаване на: английски език
 • Брой паралелки: 1
 • Брой места: 26
 • Степен на квалификация: III
 • Срок на обучение: 5 години
 • Балообразуване: БАЛ = 3*БЕЛНВО + МатНВО + Чужд езиксвидетелство + География и икономикасвидетелство

2. Специалност „Банково дело“ (код 3430101), от професионално направление „Финанси, банково и застрахователно дело“ (код 343) с разширено изучаване на английски език.

 • Разширено изучаване на: английски език
 • Брой паралелки: 1
 • Брой места: 26
 • Степен на квалификация: III
 • Срок на обучение: 5 години
 • Балообразуване: БАЛ = 3*БЕЛНВО + МатНВО + Чужд езиксвидетелство + География и икономикасвидетелство

3. Специалност „Рекламна графика“ (код 2140112), от професионално направление „Дизайн“ (код 214) с разширено изучаване на английски език.

 • Разширено изучаване на: английски език
 • Брой паралелки: 1
 • Брой места: 26
 • Степен на квалификация: III
 • Срок на обучение: 5 години
 • Места STEM: 26
 • Балообразуване: БАЛ = 3*БЕЛНВО + МатНВО + Изобразително изкуствосвидетелство + Компютърно моделиране и информационни технологиисвидетелство

4. Специалност „Електронна търговия“ (код 4820401), от професионално направление „Приложна информатика“ (код 482) с разширено изучаване на английски език.

 • Разширено изучаване на: английски език
 • Брой паралелки: 1
 • Брой места: 26
 • Степен на квалификация: III
 • Срок на обучение: 5 години
 • Места STEM: 26
 • Балообразуване: БАЛ := 3*БЕЛНВО + МатНВО + Чужд езиксвидетелство + Компютърно моделиране и информационни технологиисвидетелство

БАЛООБРАЗУВАНЕ

В образуването на бала се включват:

 • утроената оценка от Национално външно оценяване по български език и литература;
 • оценката от Национално външно оценяване по математика;
 • оценката по чужд език от Свидетелство за основно образование за специалности „Икономика и мениджмънт“, „Банково дело“ и „Електронна търговия“;
 • оценката по география и икономика от Свидетелство за основно образование за специалности „Икономика и мениджмънт“ и „Банково дело“;
 • оценката по компютърно моделиране и информационни технологии от Свидетелство за основно образование за специалности „Електронна търговия“ и „Рекламна графика“;
 • оценката по изобразително изкуство от Свидетелство за основно образование за специалност „Рекламна графика“.

Балообразуването е показано с формулите по-горе.

Последно е обновена на 29.04.2024 г. в 20:01 ч.

Възможна реализация

СПЕЦИАЛНОСТ

Икономика и мениджмънт

Икономист, финансист, счетоводител, ръководител на човешки ресурси, бизнес аналитик, стартиране на самостоятелен бизнес.

СПЕЦИАЛНОСТ

Оперативно счетоводство

Икономист, оперативен счетоводител, съставител на финансови отчети, касиер в държавни или частни фирми във всички сфери на обществено - икономическия живот - промишлеността, търговията, банковото дело и образованието, данъчната администрация.

СПЕЦИАЛНОСТ

Банково дело

Касиер-счетоводител, служител в търговски банки, финансови отдели на търговски и счетоводни фирми, финансово-брокерски къщи, инвестиционни фондове, материално отговорно лице в банковия сектор.

СПЕЦИАЛНОСТ

Електронна търговия

Специалисти в онлайн търговия, служители по информационно осигуряване и обслужване във фирми и други стопански организации, стартиране на самостоятелен бизнес.

Полезни връзки