ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - ГР. ШУМЕН

НАЧАЛО
ЗА НАС
НОВИНИ
УЧЕНИЦИ
ПРИЕМ
УТВ ПРИ ПГИ
КОНТАКТИ
ДЗИ ЗДИППК НВО ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ За Учители За Родители и ученици УЧЕБНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ STEM Достъп до информация Карта на сайта

Форми на обучение

Форми на обучение за учебната 2023/2024 година

Дневен режим за учебната 2023/2024 година

Самостоятелна форма

На основание чл. 37 от Правилник на ПГ по икономика – Шумен

Ученици от самостоятелна форма на обучение от VIII до XI клас се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебните предмети, съгласно училищния учебен план в рамките на три изпитни сесии през учебната година:
І сесия – 15 – 31 януари;
II сесия – 1 – 15 юли;
IIІ сесия – 1 – 15 септември.

Ученици от самостоятелна форма на обучение от XII клас се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебните предмети, съгласно училищния учебен план в рамките на три изпитни сесии през учебната година:
І сесия – 15 – 31 януари;
II сесия – 15 – 31 март;
IIІ сесия – 1 – 15 юли.

Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявления по образец на училището за явяване на изпити в срок до 20 дни преди началото на съответната изпитна сесия, в което посочват учебните предмети, по които желаят да се явят на изпити, като периодично се информират за предстоящите дейности за приключване на учебната година.

Заявление за явяване на изпити

Полезни връзки