ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - ГР. ШУМЕН

НАЧАЛО
ЗА НАС
НОВИНИ
УЧЕНИЦИ
ПРИЕМ
УТВ ПРИ ПГИ
КОНТАКТИ
ДЗИ ДКИ НВО ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ За Учители За Родители и ученици УЧЕБНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Форми на обучение

Форми на обучение за учебната 2020 – 2021 година

Дневен режим за учебната 2020 – 2021 година

Самостоятелна форма

На основание Правилник на ПГ по икономика – Шумен

Ученици от самостоятелна форма на обучение се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебните предмети, съгласно училищния учебен план в рамките на три изпитни сесии /по избор/ през учебната година:

І сесия – 15 – 30 ноември;

ІІ сесия – 20 януари – 5 февруари;

ІІІ сесия – 1 – 15 юли;

IV сесия – 1 септември – 14 септември.

Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявления по образец на училището за явяване на изпити в срок до 20 дни преди началото на съответната изпитна сесия, в което посочват учебните предмети, по които желаят да се явят на изпити, като периодично  се информират за предстоящите дейности за приключване на учебната година.

Заявление за явяване на изпити

Полезни връзки

Връзка към МОН Връзка към официалния сайт на РУО град Шумен