ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - ГР. ШУМЕН

НАЧАЛО
ЗА НАС
НОВИНИ
УЧЕНИЦИ
ПРИЕМ
УТВ ПРИ ПГИ
КОНТАКТИ
ДЗИ ДКИ НВО ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ За Учители За Родители и ученици УЧЕБНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Учители

Директор
Бистра Неделчева Вацова – математика, ПКС ІІ

Заместник директор учебно-производствена дейност
Йовка Иванова Балабанова – професионална подготовка, ПКС IV

Заместник директор учебна дейност
Маргарита Иванова Димчева – информатика и ИТ, ПКС IV

Заместник директор учебна дейност
Данаил Иванов Илиев – професионална подготовка ПКС III

Педагогически съветник
Адрияна Андреянова Атанасова

Български език и литература
Анелия Василева Маджарова – Старши учител, ПКС ІІ
Рени Георгиева Векова – Старши учител, ПКС ІІ
Павлина Георгиева Петрова – Старши учител

Чуждоезиково обучение
Янка Иванова Борисова – Старши учител, английски език
Елица Генчева Димитрова – Старши учител, английски език
Петя Любомирова Михайлова – Старши учител, английски език
Теодора Кирова Михайлова – Старши учител, английски език, ПКС V
Светлана Петрова Тодорова – Учител, английски език
Милена Богданова Керековска – Учител, немски език
Таничка Николова Грозданова – Старши учител, италиански език
Александра Стефанова  Бъчварова – Старши учител, английски език, ПКС V

Математика
Данка Стоянова Ангелова – Старши учител, ПКС ІІ
Дарина Жечкова Илиева – Старши учител

Информатика и ИТ
Татяна Стоянова Мичева – Учител, ПКС IV
Теодора Евгениева Янева – Ръководител на направление ИКТ  ПКС V
Цветалина Петрова Илиева – Старши учител  ПКС V

История и цивилизация
Дарина Жечкова Господинова – Учител

География и икономика
Апостол Грудов Фанев – Старши учител, ПКС  ІV
Данчо Димитров Георгиев – Старши учител, ПКС V

Философски цикъл
Силвия Начкова Манолова – Учител

Физика и астрономия
Анета Иванова Маринова – Старши учител, ПКС ІІ

Химия и опазване на околната среда
Милена Стоянова Иванова – Старши учител, ПКС V

Биология и здравно образование
Красимир Филипов Александров – Старши учител, ПКС V

Физическо възпитание и спорт
Андреян Петров Атанасов – Старши учител, ПКС IV
Катя Върбанова Димова – Старши учител, ПКС V
Ренгин Февзиева Потурова – Учител

Икономически дисциплини
Айтен Мехмед Риза – Старши учител, професионална подготовка ПКС ІІ
Светла Денчева Георгиева – Старши учител, професионална подготовка ПКС IV
Пламена Милкова Минчева – Старши учител, професионална подготовка ПКС IV
Румяна Радева Карадимова – Старши учител, професионална подготовка
Христина Кирилова Александрова – Учител, професионална подготовка ПКС V
Тодорка Василева Пенева – Старши учител, професионална подготовка
Виолета Кръстева Ганчева-Георгиева – Старши учител, професионална подготовка
Виктория Илиева Хараланова – Старши учител, професионална подготовка
Ирина Христова Илиева – Старши учител, професионална подготовка ПКС IV
Румен Маринов Иванов – Старши учител, професионална подготовка
Наум Георгиев Кулев – Учител, професионална подготовка
Натали Ангелова Ангелова – Учител, професионална подготовка
Денислава Милкова Николова – Учител, професионална подготовка
Стефан Симеонов Бънков – Учител, професионална подготовка

Полезни връзки