ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА - ГР. ШУМЕН

НАЧАЛО
ЗА НАС
НОВИНИ
УЧЕНИЦИ
ПРИЕМ
УТВ ПРИ ПГИ
КОНТАКТИ
ДЗИ ЗДИППК НВО ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ За Учители За Родители и ученици УЧЕБНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ STEM Достъп до информация Карта на сайта

Стипендии

Постановление за получаване на стипендии

Вътрешни правила за условия и ред за получаване на стипендии

Заповед за определяне на условията и реда за получаване на стипендии през II срок на учебната 23/24 година

Заповед за размер на стипендиите за I срок на учебната 22/23 година

Заявление за стипендия за подпомагане достъпа до образование

Заявление за стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания

Заявление за стипендия за постигнати образователни резултати

Заявление за стипендия за преодоляване на еднократни социални обстоятелства

Заявление за стипендия за ученици без родители

Заявление за целева стипендия

Графици

График за допълнителен час на класа на класните ръководители за II срок на учебната 23/24 година

График за консултации с ученици за II срок на учебната 23/24 година

График за провеждане на консултации – подготовка за ДЗИ за II срок на учебната 23/24 година

График за контролни работи за II срок на учебната 23/24 година

График за класни работи за II срок на учебната 23/24 година

График за дежурство на учителите за II срок на учебната 23/24 година

За кандидат-стидентите

Рейтинговата система на висшите училища в Република България

Полезни връзки

Връзка към МОН Връзка към официалния сайт на РУО град Шумен